Niepełnosprawni

Malwina Łońska

Urodziłam się w 1997 jako drugi bliźniak i  mam mózgowe porażenie.
Nie poruszam się samodzielnie.
Mam starszego brata Błażeja oraz siostrę bliźniaczkę Agatę. Moi rodzice opiekują się mną przez cały czas, ale oboje pracują. Mój cel życiowy to utrzymać rehabilitację i usamodzielnić się jak najbardziej będę mogła.

 

 

 

I was born in 1997 as a second of the twins and I suffer from cerebral palsy. I can’t move on my own. I have an elder brother Blazej and a twin sister Agata. My parents take care of me all the time but they both work. My life goal is to continue rehabilitation and become independent in a way that is possible.

 

 

 

Ich wurde in 1997 als die zweite Zwillingsschwester geboren und leide unter eine zerebrale Lähmung. Ich kann mich nicht selbsständlich bewegen. Ich habe einen älteren Bruder Błażej und eine Zwillingsschwester Agata. Meine Eltern betreuen mich die ganze Zeit aber sie arbeiten auch. Mein Lebensziel ist weitere Rehabilitation und ich möchte möglichst selbstständlich werden.

Co chcę osiągnąć :

  • chce pomóc moim rodzicom
  • chcę chodzić samodzielnie przy przyrządach
  • chcę sama iść to toalety
  • chcę być szczęśliwa
  • chcę mieć kontakt z ludźmi
  • chcę poznawać nowych przyjacół
  • chcę się zdrowo odżywiać i dbać o dietę
  • chcę śpiewać w chórze gospel

Chcesz mi pomóc

Pomoc dla Malwiny Łońskiej

PRZEKAZANIE 1%

Pomoc dla Malwiny Łońskiej

DAROWIZNA

EKSOSZKIELET

Eksoszkielet przeznaczony jest do użytku w celach rehabilitacji praktycznie każdego pacjenta z niedowładem kończyn dolnych. Umożliwia ruchy wstawania z krzesła oraz na wykonywanie chodu w sposób naturalny, z prawidłowym przenoszeniem obciążenia między kończynami.
Trening w Egzoszkielecie to forma nauki chodu w oparciu o najnowsze osiągnięcia techniki. Jest to urządzenie wspomagające chód lub jego brak.

BASEN

Pływam i rehabilituję się na basenie od 10 lat, mam wspaniałego trenera pana Tomka który jest bardzo zaangażowany w ćwiczenia ze mną. To co osiągnęłam można zobaczyć na krótkim filmiku i zdjęciach.

REHABILITACJA

Od urodzenia moi rodzice ćwiczyli ze mną pod okiem specjalistów różnych ośrodkach w Trójmieście i  w całym kraju. Obecnie jestem zaangażowana w ćwiczenia w Neurosanie w Stowarzyszeniu Dlaczego Nie, w projekcie Gdyńskie Poruszenie oraz ćwiczę indywidualnie w domu.

EXOSKELETON

The exoskeleton is needed for rehabilitation for almost every patient with paresis of lower limbs.It enables to get up from the chair and to walk naturally with the right transfer of load between limbs. Using the exoskeleton is the way to learn how to walk based on the latest achievement of technique. It is the equipment to stimulate walking.

POOL

I have been swimming and rehabilitating on thr pool for 10 years and I have a wonderful therapist Mr Tomek who is totally engaged to my practice. My achievements are available on a short film and pictures.

REHABILITATION

Ever since I was born my parents practised with me under the guidance of specialists in different medical centers in TriCity and all over the country. Nowadays I am involved in a program by Neurosan in the Association ‘Dlaczego Nie’ which is a part of a project called ‘Gdynskie Poruszenie’ and I also practise on my own.

EXOSKELETT

Eine Exoskelett dient zur Rehabilitation von allen Patienten mit der Beinschwäche. Sie ermöglicht das Aufstehen von dem Stuhl und eine naturalle Gehbewegung, mit der richtigen Gewichtübertragung zwischen den Beinen.
Mit dem Training in der Exoskelett kann man den Gang aufgrund den neusten Technikerreichungen lernen. Dieses Gerät fördert den Gang und ist auch für die Patienten, die nich gehen können, hilfreich.

SCHWIMMBAD

Ich schwimme und trainiere im Schwimmbad seit 10 Jahren. Ich habe einen tollen Trainer Herr Tomek, der sehr engagiert in meine Rehabilitation ist. Was ich schon erreicht habe, kann man in dem kurzen Film und auf den Fotos sehen.

REHABILITATION

Seit meinem Geburt trainiere ich mit meinen Eltern mit der Hilfe von Spezialisten in verschiedenen Rehabilitationszentren in Trójmiasto und in ganzen Polen.
Jetzt bin ich in Neurosan in Verein ‘Dlaczego nie’ und in Projekt ‘Gdyńskie Poruszenie’ engagiert. Ich trainiere auch zu Hause individuell.

POMAGAJĄ MI:

Stowarzyszenie DLACZEGO NIE
NEUROSANA
Restauracja Polska Melodia
Fundacja Gdyńska DOM MARZEŃ
Cool-awi
Gdyńskie Poruszenie

VIDEO:

GALERIA:

KONTAKT

email : lonskim@wp.pl

ojciec Mariusz Łoński

601 724 362